edukacije

Za uvid u aktualne otvorene programe prislonite kursor miša na jedan od linkova “Seminari”, “Radionice” ili “Programi” u izborniku Edukacije te slijedite ponuđene opcije.

 

©2017 Maja Prović, Pro Action, obrt za poslovno savjetovanje, Rogićeva 44, 10000 Zagreb, OIB:18990875597